skip to Main Content

Sundhedsinnovation i fællesskab

Konference 13. november 2018 i Mærsk Tårnet, København

Konferencen afholdes af Copenhagen Healthtech Cluster, Copenhagen Health Innovation og Copenhagen Center for Health Technology.
(Se mere om os nedenfor)

Glæd dig til en dag med inspirerende oplæg, spændende workshops og relevante debatter – alt sammen med fokus på sundhedsinnovation i fællesskab.

Programmet

8:30             Registrering og morgenkaffe

9:00             Åbningssession

Paneldebat:
Sundhedsinnovation i Danmark

Dagen åbnes med en paneldebat, hvor vi tager temperaturen på, hvordan det går med innovation i sundhedssektoren. Fem markante profiler præsenterer deres perspektiv på, hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler de ser, og diskuterer resultatet med hinanden, direktørerne for CHI, CHC og Cachet, og ikke mindst med publikum.

10:00             Pause

10:15           Temasessioner

Inspirationsoplæg:
En patientrejse ind i BørneRiget 

Igennem samspil af teknologi, arkitektur og organisering ændres patientrejsen for både indlagte og ambulante i BørneRiget. Kom med til en kontrolundersøgelse på fremtidens BørneRiget i billeder og eksempler, og kom selv med forslag til, hvordan vi forbedrer patientrejsen for både patienter, pårørende og personale.

Inspirational talks:
Understanding the context for creating new healthcare solutions

How can an understanding of patients’  competences and attitudes towards chronic diseases become a foundation for health innovation? Experts present cases of diabetes patients and their responses to dealing with new technologies.

Inspirational talks:
Synthetic data to strengthen research and innovation

How can we overcome limitations and work with health care data that provide healthcare professionals, scientist and industry with insight in diseases and treatments? Finnish data expert will introduce us to the field of synthetic data – data that comes from a (pseudo-) random generator but follows the statistical properties of the original data to certain extent. This can provide scientist with data that has the same or almost the same properties as the real one.

Workshop:
Med hænderne i nutidens sundhedsudfordringer

Hør hvordan sundhedsprofessionelle og studerende arbejder sammen om konkrete sundhedsudfordringer. Samarbejdet giver de studerende entreprenørielle og innovative kompetencer, der forbereder dem på den virkelige verden, de vil møde, når de er færdiguddannede. Workshoppen giver dig desuden mulighed for at prøve kræfter med dit eget innovative mindset, når der arbejdes med konkrete udfordringer.

Oplægsholdere:

Christian Koerner

Master i Health IT og teknologi scout på BørneRiget. Christian har arbejdet med innovation og sundheds-it i over ti år, og har med fokus på forbedret patientforløb og fleksible arbejdsgange skabt en række nye løsninger for patienter og sundhedsfaglige igennem anvendelse af brugerinddragelse og service design principper. Christian har en bred baggrund indenfor udvikling og drift af teknologiske løsninger, og har altid fokuseret på – med ny teknologi – at skabe holdbare forandringer, som giver gevinst for alle parter. christian.koerner@regionh.dk

Speakers:

Charlotte Glumer

Director of Center for Diabetes in the Municipality of Copenhagen. The center delivers rehabilitation to all citizens with type 2 diabetes.  The Center is together with the Danish Diabetes Association, and Copenhagen University responsible for development, evaluation and implementation of a Mentoring/peer to peer support to vulnerable people with diabetes. Charlotte is a medical doctor, and held a position at Steno Diabetes Center from 1998-2004. Charlotte has a Ph.d. in epidemiology and Public Health, and has been researcher for 16 years with focus on screening, primary prevention and public health with focus on social inequality.

Charlotte Glümer has a Ph.d and is professor at Aalborg University.

Brian Cleal

Originally from the United Kingdom, with a PhD in Social Anthropology from Cambridge University (2001), but has lived and worked in Denmark for the last seventeen years. He is currently employed as a Senior Researcher at Steno Diabetes Center Copenhagen, working within the area of diabetes management research. His research interests are focused on the role of diabetes technology and social media, as they impact upon and are incorporated into the lives of people with diabetes.

Postdoc at TrygFondens Center for Activity Research, Copenhagen University Hospital. Sine has an M.Sc. in Biomedicine and a Ph.D. in Neuroscience but has for the last years been working with health innovation education and eHealth literacy. Her latest project involved a collaboration between the University of Copenhagen, The Copenhagen Centre for Cancer and Health and the Copenhagen University Hospital.

Speakers:

Arho Virkki

The leader of Turku Centre of Clinical Informatics, and a Data Science. Arho works as a mathematician, statistician, software engineer and a project manager in the field of data science. He is especially interested in machine learning, data mining and mathematical modeling for decision support. At the conference Arho will present perspectives on Data Fabrication and Synthetic Data.

Oplægsholdere:

Nina Riis

Innovationskonsulent på Københavns Universitet og i Copenhagen Health Innovation

Lektor på Københavns Universitet. Forskning og undervisning inden for samfundsfarmaci og klinisk farmaci.

Lektor på Københavns Universitet. Forskning og undervisning inden for samfundsfarmaci og klinisk farmaci

11:30             Frokost

12:15            Temasessioner

Workshop:
Boxing Future Health

Dansk Design Center sætter scenen for denne workshop med fire fremtidsscenarier for sundhedsvæsenet i 2050. Dansk Design Center har arbejdet med udviklingen af visuelle og taktile fremtidsscenarier for sundhedsvæsenet i samarbejde med eksperter inden for scenarieudvikling og fremtidsforskning samt aktører fra sektor og industri.

Inspirational talks:
Development of healthcare solutions through cross-disciplinary collaboration

Collaborative efforts can ensure healthcare innovation for patients and healthcare professionals. To illustrate how, we  will present the experience from three collaborations between private companies, patients, healthcare professionals, resarchers and more.

Pitch:
Studerende inspirerer praksis

Mød 5 hold studerende, der har arbejdet tæt sammen med praksis, for at skabe nye løsninger. De vil præsentere deres projekter og den værdi deres løsninger har for praksis. Hvert hold får feedback fra stærke profiler inden for både innovation, test, sundhed, teknologi og forretning.

Inspirationsoplæg:
Datasandboxes

De danske sundhedsdata rummer et stort potentiale, men opdelingen i siloer gør det svært at kombinere og samkøre sundhedsdata med fx borgerens egne data. I datasandboxes, kan registerejere, sundhedsprofessionelle og private partnere samkøre data og afprøve nye algoritmer i et sikkert miljø. Det giver mulighed for en mere ekplorativ tilgang, og miljøerne kan både indeholde testdata og anonymiserede eller pseudonymiserede stikprøver fra større datasæt.

Oplægsholdere:

Speakers:

Tariq Osman

Assistant professor in health informatics at the Department of Computer Science, University of Copenhagen. His research is within patient-centered health IT focusing on the possibilities of patient-generated data and the ‘living-lab’ method as an approach to innovation. Tariq is MSc in software development from ITU and a Ph.D. in IT-design from the University of Copenhagen. He has experience with large-scale living-labs and has since 2014 been responsible for international R&D in a Danish IT company developing tools for heart patients and health professionals.

Mads Frost

Co-founder and Chief Product Officer at Monsenso. Monsenso focuses on developing technology to support the monitoring and treatment of mental disorders. Prior to this, Mads completed a PhD at the IT University of Copenhagen, centered around designing personal health technologies. His main research areas are human-computer interaction (HCI), Pervasive and Ubiquitous computing, Quantified Self (QS), and Personal Informatics.

Rahman Peimankar

Postdoctoral researcher in the department of Electrical Engineering (Biomedical Engineering Group) at DTU. His research interests are Machine Learning and Biomedical Signal Processing. Currently, he collaborates on REAFEL project to develop analytic software in order to detect common cardiac arrhythmias.

Oplægsholdere:

Oplægsholdere:

13:30            Innovationsbazar

I den livlige Innovationsbazar kan du gå på opdagelse mellem 40 forskellige stande og høre om sundhedsinnovative teknologier, samarbejder, startups, innovation i undervisningen og meget mere.

14:45             Pause

15:00            Keynote speak

16:00             Reception

Highlights fra konferencen 2017

Se præsentationer og videoer fra konferencen 2017

Konferencen arrangeres af

CHI logo
CHC logo
Cachet logo

Copenhagen Health Innovation – fremtidssikrer uddannelser til sundhedssektoren

Copenhagen Healthtech Cluster – sikrer vækst for virksomheder, der udvikler sundhedsteknologi

Copenhagen Center for Health Technology – styrker forskning i sundhedsteknologi

Konferencen finansieres af

Region Hovedstaden
Københavns Universitet
Back To Top